NL BE LUX
Automatisering
Overzicht van de producten
Modulaire besturing XC
XI/ON het modulaire systeem
Winbloc-Het compacte I/O systeem
M22-ESA Fingerprint Reader
Aandrijftechniek
Schakelapparatuur

Home > Industry > Automatisering > Overzicht van de producten > Modulaire besturingen PS416 > Basiselementen en uitbreidingen

PS416-systeem - basiselementen en uitbreidingen
Bij  Meer informatie ...  vindt u meer informatie in de online-catalogus

Beschrijving  Toepassing  Kenmerken 
Rack
BEELD
9, 13 en 19 vrije steekplaatsen
Meer informatie...
Opbouw op montageplaat
Frontinbouw
Centrale verwerkingseenheid   BEELD 256 KByte tot 1 MByte RAM
Meer informatie...
 
Voeding 
BEELD
230 V AC, 24 V DC, 115 V AC
Meer informatie...
 
I/O
BEELD
digitale ingang
Meer informatie...
16 I (3 ms inschakelvertraging)
16 I (0,3 ms inschakelvertraging)
digitale uitgang
Meer informatie...
16 Q (0,5A)
8 Q (2 A)
analoge ingang
Meer informatie...
8 analoge I (12 Bit)
analoge in-/uitgang
Meer informatie...
4 analoge I, 4 analoge Q (12 Bit)
teller
Meer informatie...
6 counter I
Vernetting/
Communicatie

BEELD
PROFIBUS-DP (master)
Meer informatie...
124 deelnemers
PROFIBUS-DP (slave)
Meer informatie...
 
PROFIBUS-FMS
Meer informatie...
126 deelnemers
INTERBUS
Meer informatie...
64 EM4
MODBUS/JBUS (slave)
Meer informatie...
 
Suconet-K (master/slave)
Meer informatie...
30 EM4
Point-to-point
Meer informatie...
seriële interface
Op afstand
BEELD
communicatie met andere afstandsstations
Meer informatie...
 © by Moeller Electric B.V. 2021   Top