NL BE LUX
Automatisering
Schakelapparatuur
Overzicht van de producten
Bedienen en signaleren
Bedienings- en signaleringsapparatuur
Signaalzuilen
Eindschakelaars
Vlotterschakelaars en drukschakelaars
Veiligheidseind-
schakelaars

Schakelen en besturen
Schakelen, beveiligen en communicatie
Spanning en stroom aanpassen

Home > Industry > Schakelapparatuur > Overzicht van de producten > Bedienen en signaleren > Veiligheidseindschakelaars

LS Veiligheidseindschakelaars

Naast de standaard LS eindschakelaars biedt de LS serie biedt u ook diverse veiligheidseindschakelaars.


Afb 1Afb 2


Afb 3Afb 4

Machines waarbij de kans op lichamelijk letsel aanwezig is moeten zijn voorzien van veiligheidseindschakelaars waarmee het openen van deuren of hekken het stoppen van de machine tot gevolg heeft. Moeller heeft hiervoor mechanische en elektromechanische uitvoeringen.
Een eis voor veiligheidseindschakelaars is dat zij niet manipuleerbaar zijn door het bedienend personeel van de machine.

De mechanische uitvoeringen zijn deur en scharnierschakelaars, waarbij de verbreekcontacten al openen bij een deuropening van 5o. De scharnierschakelaar LSR-…./TS wordt direct met de scharnierpen van de deur verbonden, de deurschakelaar LSR-…./TKG is met zijn beweegbare arm vast aan bijvoorbeeld de bovenkant van hek of deur verbonden.
Een andere mogelijkheid is de veiligheidseindschakelaar LS(4)….. /ZB met 3 voudig gecodeerde bedieningssleutel. Hierbij wordt de sleutel aan de bewegende afdekking gemonteerd, waardoor bij sluiten en openen van de afdekking de schakelaar wordt bediend.
Door de 3 voudige codering van de sleutel is schakelaar niet eenvoudig met andere hulpmiddelen te bedienen.

De elektromechanische veiligheidseindschakelaars zijn eveneens voorzien van een 3 voudig gecodeerde bedieningssleutel die intern wordt vergrendeld door een stalen pen. Deze vergrendeling kan bereikt worden door veerkracht of magneetkracht. De verbreekcontacten in deze schakelaars geven ook de stand van de afdekking aan namelijk, vergrendeld, ontgrendeld, deur open. Bij de magneetkracht vergrendelde LS-…MT-ZBZ uitvoering wordt in de veiligheidseindschakelaar een spoel bekrachtigd waardoor de pen de schakelaar vergrendeld en beide contacten gesloten zijn (afb.5). Als de spoel wordt afgeschakeld wordt de sleutel vrijgegeven en contact 21-22 opent (afb.6), is de sleutel uit de schakelaar wat alleen mogelijk is bij geopende deur dan is ook contact 11-12 verbroken (afb.7).
In geopende stand wordt de pen in de schakelaar geblokkeerd waardoor er geen inschakeling kan plaatsvinden met geopende deur.


Afb 5Afb 6Afb 7Afb 8

De veerkracht vergrendelde uitvoering LS-…FT-ZBZ is geschikt voor toepassingen met verhoogde personenbeveiliging.
In deze uitvoering is de schakelaar in spanningsloze toestand vergrendeld (afb.9), wordt de spoel bekrachtigd dan wordt de sleutel vrijgegeven (afb.10), contact 21-22 open. Na het openen van de deur (afb.11) wordt ook contact 11-12 verbroken. Ook hier is bij geopende deur de schakelaar vergrendeld en kunnen de contacten niet sluiten ook al wordt de spoel afgeschakeld.
Deze veerkrachtvergrendelde uitvoering is ook bij spanninguitval een zeer veilige uitvoering omdat de schakelaar niet is te openen in spanningsloze toestand. Bij machines met een lange nalooptijd van bewegende en gevaarlijke onderdelen bestaat dus ook bij uitval van de spanning niet het gevaar dat bedienend personeel gevaar loopt.


Afb 9Afb 10Afb 11Afb 12

Afhankelijk van de gebruikte bescherming (deur, kap, hek) zijn er verschillende uitvoeringen van de bedieningssleutels. Voor exact sluitende kappen en deuren is een standaard sleutel in rechte of haakse uitvoering te gebruiken. Indien het bewegende deel van de afscherming minder star is, bijvoorbeeld hekken, dan zijn er speciale flexibele sleutels die zichzelf centreren in de schakelaar.

Conversielijst AT0-LS Afbeelding (Metabestand)(0,1 MB)
© by Moeller Electric B.V. 2020   Top