NL BE LUX
Automatisering
Schakelapparatuur
Overzicht van de producten
Bedienen en signaleren
Schakelen en besturen
Schakelen, beveiligen en communicatie
Xstart
easyConnect SmartWire
Magneetschakelaars
Hulprelais
Mini magneetschakelaar
Motorbeveiligingsrelais
Motorstarter MSC
Motorbeveiligings-
schakelaars

De nieuwe serie NZM vermogensautomaten tot 1600A
Vermogensautomaten en lastscheiders tot 6300A
Installatie-automaten en aardlek-beveiligingsschakelaars
Nieuwe ACB IZM
Spanning en stroom aanpassen

Home > Industry > Schakelapparatuur > Overzicht van de producten > Schakelen, beveiligen en communicatie > Vermogensautomaten en lastscheiders tot 6300A

Vermogensautomaten en lastscheiders tot 6300A

Circuit-Breakers and Switch-Disconnectors up to 6300 A

Succesvol met nieuwe technologie
Met de IZM werd een concept voor open vermogensautomaten gerealiseerd, dat vandaag wereldwijd standaard geworden is. De compacte vermogensautomaten met toegekende stromen van 800 tot 6300A functioneren met de modernste beveiligingstechniek uit de installatiebouw - nieuwe technologie, die in vele opzichten nieuwe maatstaven kon zetten: in het vermogen, bij de functies, in de bediening en in de montage.

De IZM bestaat in vier bouwgrootten tot 6300A. Het bereik van 800 - 3200A heeft één bouwgrootte - wat projectering en bediening vereenvoudigt. Alle bedieningselementen zijn vooraan toegankelijk en hebben identieke afmetingen. Dezelfde deuruitsnijding past voor alle schakelaars.

Dezelfde toebehoren en hulpinrichtingen voor de gehele serie. Zo kan alles ook ter plaatse gemakkelijk nadien bijgemonteerd worden. Alle bouwgrootten van de IZM bestaan ook voor de lastscheiders IN. Toebehoren en bediening zijn gelijk aan de serie vermogensautomaten IZM.

Vol goede ideeën: de IZM
Met een serie doordachte eigenschappen heeft de IZM de standaards opnieuw bepaald:

  • modulair concept: door het begrensde aantal bouwonderdelen is de IZM betrouwbaar en flexibel voor bedrijf, ombouw en uitbreiding
  • drie vermogensvarianten: standaard, sterk en hoog schakelvermogen. Hoge thermische vastheid verzekert volle tijdselectiviteit
  • hoge levensduur: de IZM is gemaakt voor het beantwoorden aan de hoogste eisen
  • afschakelsystemen van de nieuwste generatie: de IZM kan met vier afschakelsystemen de meeste beveiligingstaken aan
  • eenvoudige bediening - met service en aanpassing ter plaatse
  • betrouwbaarheid door de isolatie van de gesloten, stabiele kast
  • het optimale inbouwvolume reduceert het aantal varianten, de schakelinstallatie wordt zoveel mogelijk gestandaardiseerd.

De IZM wordt wereldwijd in de modernste energieverdeelinstallaties zoals bv. MODAN 6000 gebruikt. Samen met het nieuwe beveiligingssysteem ARCON worden lichtbogen reeds na 5 ms uitgedoofd, dus voor hun beschadigende werking. De IZM schakelt de kortsluitstroom veilig af.
Voorlopig alleen in het Duits beschikbaar© by Moeller Electric B.V. 2020   Top