NL BE LUX
Automatisering
Schakelapparatuur
Overzicht van de producten
Bedienen en signaleren
Schakelen en besturen
Schakelen, beveiligen en communicatie
Xstart
easyConnect SmartWire
Magneetschakelaars
Hulprelais
Mini magneetschakelaar
Motorbeveiligingsrelais
Motorstarter MSC
Motorbeveiligings-
schakelaars

De nieuwe serie NZM vermogensautomaten tot 1600A
Vermogensautomaten en lastscheiders tot 6300A
Installatie-automaten en aardlek-beveiligingsschakelaars
Nieuwe ACB IZM
Spanning en stroom aanpassen

Home > Industry > Schakelapparatuur > Overzicht van de producten > Schakelen, beveiligen en communicatie > Magneetschakelaars

Het Moeller magneetschakelaar programma van 3 tot 900 kW, AC3 400V

Het programma Moeller magneetschakelaars is in twee groepen onder te verdelen, de xStart serie van 3 kW DILM7 tot en met 90 kW de DILM70. Daarboven komt de serie voor grote vermogens van 90 kW DILM185 tot en met de 900 kW de DILM1600.

De xStart serie onderscheidt zich vooral door een aantal bijzondere kenmerken die voor u als gebruiker bijzonder interessant zijn.

1. Dubbele aansluitkamers voor betrouwbaar en correct aansluiten
2. Schroefaansluiting of veerklemtechniek aansluiting
3. Aansluitklemmen op één niveau voor een snelle en betrouwbare montage
4. Elektronisch gestuurde spoelen met laag aantrek en houdvermogen
5. Magneetschakelaars tot en met 15 kW, DILM32 standaard met hulpcontact.
6. Extra hulpcontacten
7. Opsteekbare tijdbouwstenen
8. Bedradingsets voor omkeer- en ster driehoekcombinaties en toebehoren
9. Zekeringloze motorstartercombinaties
10. Functiebewaking magneetschakelaars
11. Verlichting schakelen
12. SmartWire intelligente bedrading

Aansluiting op maat

Elke gebruiker van schakelmateriaal is gefocust op de aansluittechniek. Moeller heeft in de xStart serie bij alle schakelaars de hoofdstroom aansluitkamers uitgevoerd met twee raamklemmen.

Deze raamklemmen met twee gescheiden aansluitkamers garanderen de benodigde klemkracht ook bij verschillende aansluitdiameters. Deze betrouwbare aansluittechniek is nu bij alle magneetschakelaars tot en met de DILM170 aanwezig, vanaf een aderdoorsnede van 0,75 tot en met 4 mm2 bij de DILM7 en van 16 tot en met 95 mm2 bij de DILM170.

Top

Schroefaansluiting of veerklemtechniek

De magneetschakelaars tot en met 5,5 kW AC3 400V zijn naast schroefaansluiting met dubbele aansluitkamers tevens leverbaar met de trillingsongevoelige en daardoor zeer betrouwbare veerklemtechniek. Ook bij de veerklemtechniek kunnen per aansluitpunt 2 aders worden aangesloten. Afhankelijk van de gekozen draaduitvoering soepel (met of zonder adereindhuls) of massief kan 0,75 tot en met 2,5 mm2 worden gemonteerd.

Top

Aansluitklemmen op één niveau

Door de aansluitklemmen van de magneetschakelaars op één niveau te brengen is aansluiten en testen eenvoudiger en sneller uit te voeren, zonder dat daarbij de hoofdstroom bedrading hinder oplevert. Bij de hulprelais en magneetschakelaars tot en met de DILM15 liggen de aansluitklemmen alle op gelijke hoogte. Bij de schakelaars vanaf de DILM17 tot en met de DILM170 zijn de spoelaansluitingen boven de aansluitklemmen van de hoofdstroom aangebracht.

Top

Elektronisch gestuurde spoelen

Het toepassingsspectrum voor magneetschakelaars is zeer uitgebreid. De verschillende wereldwijd gangbare bedieningsspanningen, frequenties en verschillende toepassingen eisen een wissel- en gelijkstroombekrachtiging voor een betrouwbare bediening van de contacten. De nieuwe spoelsystemen zijn het hart van de schakelaars.

Door de jarenlange ervaring zet Moeller met haar nieuwe spoelsysteem ook bij deze magneetschakelaar generatie een nieuwe maatstaf. De nieuwe generatie heeft een DC bekrachtiging waarbij de energie elektronisch gestuurd aan de spoel wordt doorgegeven.

Deze nieuwe technologie die nu ook in het kleine vermogensbereik wordt toegepast biedt de gebruiker veel voordelen, het houdvermogen bij DC bekrachtiging bedraagt bij alle schakelaars van 12 A tot 150 A nu slechts 0,5 tot 1,5 W. Alle DC bekrachtigde magneetschakelaars hebben standaard een geïntegreerd dempelement. De ruim boven de Norm liggende spanningszekerheid van de 24 V DC bekrachtigde magneetschakelaars zorgt voor een buitengewoon praktijkgerichte betrouwbaarheid bij onder- en overspanning.

AC en DC bekrachtigde magneetschakelaars met gelijke afmetingen, dat betekent een duidelijke reductie in afmetingen van de DC uitvoeringen.

Een ander highlight is de vervulling van de Amerikaanse eisen uit de halfgeleider industrie (SEMI F47, Semiconductor Equipment and Materials International) waarin de overbrugging van spanningsdips geëist wordt.

Top

Hulpcontacten

Alle magneetschakelaars tot en met de DILM32 zijn standaard uitgerust met een hulpcontact, waarbij gekozen kan worden uit een maak- of verbreekcontact. Voor toepassingen waar meerdere hulpcontacten nodig zijn kunnen afhankelijk van het type schakelaar hulpcontactblokken op de bovenzijde of aan de zijkant van de magneetschakelaar geplaatst worden.

Top

Tijdbouwstenen

In besturingen is vaak behoefte aan tijdfuncties, om daaraan eenvoudig en snel te kunnen voldoen, is op de magneetschakelaars tot en met de DILM32 een opzetbaar elektronisch tijdrelais te plaatsen. Hierbij heeft u de keuze uit een aantrekvertraagd, afvalvertraagd of een sterdriehoek tijdrelais.

Door de speciale aansluitklemmen van deze tijdbouwstenen wordt bij het opzetten op de schakelaar tevens de elektrische aansluiting op de spoel van de magneetschakelaar aangesloten. De tijdbouwstenen zijn leverbaar in 3 spanningen, 24V AC/DC, 110V AC en 230V AC, en tijdbereiken, van 0,05 tot 100sec.

Top

Toebehoren

Om het gebruik, monteren en aansluiten van de magneetschakelaars te vereenvoudigen omvat het pakket een aantal toebehoren zoals bedradingsets voor ster-driehoekschakelaars en omkeerschakelaars, mechanische vergrendelingen en bijvoorbeeld kamrails.

Top

Zekeringloze motorstarter combinaties

Motoren worden steeds meer beveiligd en geschakeld met zekeringloze motorstarter combinaties. Deze combinaties zijn opgebouwd uit een standaard magneetschakelaar DILM en de motorbeveiligingsschakelaar PKZM0, hierbij zorgt de magneetschakelaar voor het in- en uitschakelen, en worden de kortsluit- en overbelasting beveiliging door de motorbeveiligingsschakelaar gerealiseerd, die tevens de functie en eigenschappen van een hoofdschakelaar heeft.

De complete motorstarters MSC waarbij de magneetschakelaar DILM zowel mechanisch als elektrisch met een motorbeveiligingsschakelaar PKZM0 verbonden is levert u als gebruiker een aantal grote voordelen op. U kiest slechts één apparaat, heeft een snelle montage en is eenvoudig aan te sluiten.

Op de motorbeveiligingsschakelaar PKZM0 heeft u de mogelijkheid verschillende hulpcontacten te plaatsen. De standaard hulpcontactblokken NHI geven de algemene melding motorbeveiligingsschakelaar in- of uitgeschakeld, bij gebruik van de storingsmelder AGM heeft u de mogelijkheid kortsluit afschakeling of overbelasting afschakeling te herkennen.

Uiteraard zijn ook op de magneetschakelaars nog extra hulpcontactblokken te plaatsen voor meerdere signaleringsmogelijkheden. Met deze uitgebreide signaleringsmogelijkheden die u ter beschikking staan, kunt u snel en correct controles uitvoeren of storingen oplossen. Deze combinaties zijn zowel als directstarter en als omkeerschakelaar leverbaar.

Top

Functiebewaking van magneetschakelaars

In installaties met machines die gevaar kunnen opleveren worden door de machinerichtlijn NEN EN 60204 strenge eisen gesteld aan het betrouwbaar afschakelen.

Indien in een installatie de hoofdcontacten van een magneetschakelaar zijn vastgelast mag dat niet leiden tot een situatie die niet gewenst is. Het uitschakelen van magneetschakelaar zou het verbreken van de hoofdstroom tot gevolg moeten hebben, wat door de vastgelaste contacten echter niet gebeurt. Om het risico van niet afschakelen te reduceren wordt vaak het principe van redundantie gebruikt waarbij twee magneetschakelaars in serie geschakeld worden.

Daar waar het gaat om grotere vermogens kan het plaatsen van twee magneetschakelaars op praktische problemen stuiten, zoals bijvoorbeeld kastruimte.

Om in deze toepassing met één magneetschakelaar toch een betrouwbare afschakeling te krijgen heeft Moeller nu het CMD (Contactor Monitoring Device) in haar pakket opgenomen.

Dit CMD relais vergelijkt de spoelspanning van de magneetschakelaar met de stand van de hoofdcontacten van de magneetschakelaar, die via een spiegelcontact (IECEN 60947-4-1-F) betrouwbaar wordt gemeld. Wordt de spoelspanning weggenomen en de magneetschakelaar valt niet af dan schakelt het CMD relais de voorgeschakelde beveiligingsschakelaar af.

Bij een magneetschakelaar met hoofdstroom contacten en een verbreekcontact mag men van een spiegelcontact spreken als zeker is gesteld dat bij gesloten hoofdcontacten het verbreekcontact altijd open is, dus ook bij vastgelaste hoofdcontacten en uitgeschakelde spoelspanning.

Top

Toepassing

Het toepassingsgebied zijn veiligheidsbesturingen. Hierin wordt voor veiligheidscategorie 3 en 4 een serieschakeling van 2 magneetschakelaars aanbevolen. Deze toepassing kan worden vervangen door één magneetschakelaar en een CMD.

Top

Assimilatie verlichting

Voor het schakelen van assimilatie verlichting worden speciale eisen gesteld aan de magneetschakelaars. Hierbij is het beheersen van hoge inschakelpieken een belangrijk gegeven. Echter ook het aansluiten van grotere aderdoorsneden, die veelal gebruikt worden om de spanningsverliezen te beperken, speelt hier een belangrijke rol. Moeller heeft daarom voor het schakelen van verlichting de DILL in haar pakket opgenomen. Deze zijn speciaal ontworpen om aan genoemde eisen te voldoen. De magneetschakelaars DILL worden in drie uitvoeringen geleverd, DILL12, DILL18 en DILL20. Het te schakelen vermogen is daarbij in AC5a gebruik bij 400V respectievelijk 12 A, 18 A en 20 A. In de ook bij deze schakelaars aanwezige dubbele aansluitkamers kan max. 16mm² worden aangesloten.

Door de DILL schakelaar te combineren met een motorbeveiligingsschakelaar PKZM01 is tevens de kortsluitbeveiliging gegarandeerd en bezit de combinatie een kortsluitafschakelvermogen van 50kA.

De combinatie wordt compleet samengebouwd op een DIN rail adapter geleverd.

Top

Intelligente bedrading

Een van de belangrijkste zaken bij een machinebesturing is de vraag wat is de status van de besturingseenheden.

In een conventioneel uitgevoerde besturing wordt hiervoor gebruik gemaakt van individuele bedrading per motorschakelaar om de toestand aan te geven, dat houdt in veel bedrading en bedradingwerkzaamheden.

In de xStart serie heeft u nu de mogelijkheid om met SmartWire snel een installatie op te bouwen waarmee u zowel de status van de magneetschakelaar DILM als van de motorbeveiligingsschakelaar PKZM0 kunt controleren. Via een op de magneetschakelaar te plaatsen SmartWire module worden de gegevens via een vlakbandkabel aan een PLC doorgegeven. Naast de status signalering is ook de voeding van de magneetschakelaars met deze SmartWire te realiseren.

Top© by Moeller Electric B.V. 2020   Top