NL BE LUX
Automatisering
Schakelapparatuur
Overzicht van de producten
Bedienen en signaleren
Schakelen en besturen
Stuurrelais Easy
Multi Functioneel Display MFD-Titan
easySafety
easyControl (PLC)
Elektronische tijdrelais
Veiligheidsrelais
Meet- en
bewakingsrelais

Stroombewaking
Fasevolgorderelais
Fasebewaking
Asymmetriebewaking
Niveaurelais
Isolatiebewaking
Nokkenschakelaars, lastscheiders
Schakelen, beveiligen en communicatie
Spanning en stroom aanpassen

Home > Industry > Schakelapparatuur > Overzicht van de producten > Schakelen en besturen > Meet- en bewakingsrelais > Fasebewaking

Fasebewaking EMR4-W - bescherming tegen vernietiging van en/of schade aan de afzonderlijke elementen van de installatie

Phase Monitor

De fasebewaking EMR4-W bewaakt naast de draaiveldrichting ook de hoogte van de aangelegde spanning - bescherming tegen vernietiging van en/of schade aan de afzonderlijke elementen van de installatie. Hierbij worden de min. onderspanning alsook de max. overspanning met een draaischakelaar binnen een gedefinieerd venster gemakkelijk op de gewenste spanning ingesteld.

Bijkomend kunnen een opkom- en afvalvertraagde functie gemakkelijk van elkaar onderscheiden worden. In de aanspreekvertraagde instelling worden korte overspanningen of korte spanningsdalingen overbrugd.

De afvalvertraging maakt het opslaan van een fout voor de ingestelde tijd mogelijk. De vertragingstijd kan tussen 0,1 s en 10 s ingesteld worden.

Het relais trekt bij een correct draaiveld en een juiste spanning aan. Na een afval trekt het apparaat pas weer aan wanneer de spanning een hysteresis van 5% overschreden heeft.

Kenmerken
  • fasevolgorde-herkenning
  • fase-uitvalherkenning bij U<0,6xUe
  • statusindicatie via LED
  • tweede wisselcontact als meldingscontact voorhanden
  • 2 versies voor de bewakingsspanning U=300 V-500 V AC en 350 V- 580 V AC
  • naar keuze aanspreek- of terugvalvertraging (0,1 s - 10 s)Voorlopig alleen in het Duits beschikbaar© by Moeller Electric B.V. 2020   Top